Trajnost

Trajnost je izraz, ki se že dolgo časa pogosto prisoten v našem vsakdanu. Vendar kako ta izraz razumeti, kako se trajnost izraža, kako jo zasidrati v naše razmišljanje in dejavnost tako, da dosežemo oprijemljive rezultate?

Odgovor podjetja puren gmbh na ta vprašanja sloni na 3 stebrih:

  • snovanje proizvodov, ki v svojem življenjskem ciklusu in ciklusu uporabe prihranijo več energije, kot je je bilo potrebno za njihovo proizvodnjo,
  • proizvodnja proizvodov, ki omogoča ponoven vstop proizvoda v krogotok materialov,
  • produkcija in proizvodnja v okolju, ki je energijsko učinkovito in prispeva k ohranjanju naravnih virov.